Huisartsen begeleiden veel kwetsbare patiënten met corona buiten het ziekenhuis

Huisartsen in Nederland begeleidden de afgelopen weken zo’n 1800 kwetsbare patiënten met COVID-19 buiten het ziekenhuis. Een deel van deze patiënten was positief getest. Bij het grootste deel bestond weliswaar een sterk klinische verdenking op COVID-19, maar werd geen test gedaan. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek naar de zorg voor kwetsbare patiënten met COVID-19, uitgevoerd door het Consortium Huisartsgeneeskunde in samenwerking met het platform ZorgDomein via een speciaal meldsysteem. Gedurende de resterende looptijd van de studie zal de onderzoeksgroep een wekelijkse update van deze eerste resultaten geven.

Alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten brengen momenteel in één groot project in kaart wat de landelijke aantallen COVID-19 patiënten zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 die niet getest zijn. Niet-geteste patiënten kwamen tot nu toe niet voor in de statistieken, die zich voornamelijk richtten op ziekenhuizen en intensive care.

764 overleden patiënten

Het meldsysteem is nu ruim een week in de lucht. Huisartsen meldden in die periode 764 patiënten die op basis van een sterke klinische verdenking overleden aan COVID-19, maar die niet getest zijn. De meldingen kunnen worden gedaan via het platform ZorgDomein, dat bijna alle huisartsen al gebruiken voor beveiligde gegevensuitwisseling zoals verwijsbrieven naar het ziekenhuis. Huisartsen kunnen ook meldingen invoeren over overleden COVID-19 patiënten met terugwerkende kracht. Verder meldden huisartsen 757 patiënten met COVID-19 bij wie bewust werd afgezien van ziekenhuiszorg. Voor een uitgebreider overzicht van de belangrijkste onderzoeksgegevens kunt u terecht op http://www.consortiumhuisartsgeneeskunde.nl.

Goede indruk

“Het onderzoek geeft nu al een goede indruk over de intensieve zorg die huisartsen leveren aan kwetsbare COVID-19 patiënten thuis of in het verzorgingshuis,” aldus Jochen Cals, huisarts in Sittard, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en projectleider. “Zo weten we hoe vaak medicijnen als morfine of midazolam worden ingezet om klachten te verlichten in de palliatieve fase. Maar ook of huisartsen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hadden.”

Wens patiënt

Een van de voornaamste redenen om niet naar het ziekenhuis te gaan was de wens van de patiënt zelf, vertelt Marco Blanker, huisarts, universitair hoofddocent bij het UMCG en coördinator van het Consortium Huisartsgeneeskunde. “In de meeste gevallen was er ook een andere reden om niet naar het ziekenhuis te verwijzen, zoals de kwetsbaarheid zelf door stapeling van ziekten of het vooruitzicht op isolatie in het ziekenhuis. Maar ook kwetsbare patiënten die COVID-19 krijgen, kunnen gelukkig gewoon opknappen.”

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws