Het beste van 2021: onze top 10 best gelezen artikelen van het afgelopen jaar

Het is de laatste dag van de eerste maand van het nieuwe jaar. Een mooi moment om terug te kijken op 2021 – wederom – een bewogen jaar. Toch hebben we ook vorig jaar bepaald niet stil gezeten. We zetten de top tien van onze best gelezen artikelen voor je op een rij. Om je te inspireren hoe digitalisering de zorg daadwerkelijk kan ondersteunen, versnellen en verbeteren.

Top 10: best gelezen artikelen van 2021

1. Patiënt kan eigen verwijsbrief nu online inzien via ZorgDomein

Naast online toegang tot hun aanvraagformulieren en persoonlijke berichten kunnen huisartsen en andere verwijzers patiënten sinds eind 2020 ook inzage geven in de verwijsbrief via ZorgDomein. Dit is een belangrijke stap in de ondersteuning van patiënten bij hun steeds actievere rol in de gezondheidszorg. De verwachting is dat steeds meer patiënten op deze manier geïnformeerd willen worden. Huisartsen en de Patiëntenfederatie verwelkomen het initiatief. In dit artikel lees je waarom.

2. HASP-paramedicus: Nieuwe richtlijn voor communicatie tussen huisarts en paramedici

Vanaf 5 juli krijgen huisartsen bij verwijzing naar paramedische praktijken in ZorgDomein te maken met een licht aangepaste verwijsbrief. Ook de terugkoppeling door paramedici is verbeterd. ZorgDomein integreert daarmee de nieuwe landelijke richtlijn: HASP-paramedicus zodat snelle, veilige, eenduidige en correcte informatie-uitwisseling tussen huisartsen en paramedici kan plaatsvinden. Benieuwd waarom en hoe deze richtlijn tot stand is gekomen? Het interview met het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) lees je hier.

3. Zorgverzekeraars gebruiken graag ZorgDomein om verzekerden sneller te helpen

Elke dag stellen tientallen verzekerden hun zorgverzekeraar dezelfde vraag: “kan ik ergens anders sneller terecht voor vervolgzorg?” Voor een snel en correct antwoord doen de zorgadviseurs van Menzis, Coöperatie VGZ en ONVZ graag een beroep op ZorgDomein. Steeds meer zorginstellingen geven zorgverzekeraars toestemming om deze gegevens in te zien. En dat is goed nieuws, ook voor de patiënt.

Lees hier het interview met Menzis en Coöperatie VGZ.

4. Medify verrijkt de ZorgDomein Digitale Patiëntreis

De koppeling tussen ZorgDomein en Medify biedt volgens Peter Alexander Krol grote mogelijkheden: “Het proces tussen de verwijzing en de eerste afspraak is echt onontgonnen terrein. Daar valt voor zorginstellingen veel winst te behalen.

Lees in dit artikel hoe de koppeling met Medify de Digitale Patiëntreis nóg efficiënter maakt voor de zorginstelling en tegelijkertijd zorgt voor een betere voorbereiding van de patiënt.

5. Terugblik Mobile Healthcare congres 2021

Esther Berkman en Peter Krol (Medify) tijdens Mobile Healthcare event 2021Tijdens het Mobile Healthcare congres spraken Esther Berkman en Peter Alexander Krol over de Digitale Patiëntreis. Tijdens de sessie ‘Zonder hobbels digitaal voorbereiden op het eerste consult: praktijkvoorbeeld samenwerken in de zorg ‘ zijn ze dieper ingegaan op de vraag: “Hoe kunnen we de reis van verwijzing naar eerste afspraak voor de patiënt zo gemakkelijk, efficiënt, overzichtelijk en betrokken mogelijk maken?”

Heb je de sessie gemist? Je kunt hem hier terugkijken. 

6. Digitale zorginstelling Ksyos zet dienst Slaap op ZorgDomein

SlaapproblemenKsyos nu met de polikliniek voor slaapapneu op ZorgDomein. “Sinds 2020 tonen steeds meer zorginstellingen ook digitaal zorgaanbod op ons platform. Ksyos gaat daarin nog een stap verder, door zorg uitsluitend digitaal aan te bieden. En dat sluit naadloos aan bij de missie van ZorgDomein: voor iedere patiënt de best mogelijk zorg bereikbaar maken.”, aldus Paul Simoons van ZorgDomein.

 

Keynote internist en hoogleraar Marcel Levi tijdens het ZorgDomein event7. Marcel Levi: “Digitalisering is geen utopie”

Helpt de digitale transitie echt om de zorg veiliger, efficiënter en menselijker te maken? Als iemand daar een zinnig antwoord op kan geven dan is het Marcel Levi. Volgens hem kan digitalisering de zorg nu, maar ook in de toekomst écht veiliger, efficiënter en plezieriger maken.

Heb je zijn keynote gemist? Hier lees je de samenvatting.

8. Proeftuin eOverdracht: Digitale overdracht tussen ziekenhuis en ouderenzorgorganisaties

In tijden wanneer de zorgvraag groter is dan het aanbod kunnen niet alle plaatsingsverzoeken direct geaccepteerd worden. Patiënten kunnen dan in ZorgDomein op de wachtlijst geplaatst worden. VVT’s kunnen bij het tonen van hun capaciteit in het aanbodscherm ook laten zien hoe lang de wachtlijst is. plaatsingsverzoek in behandeling is.

 

9.Bas Vermeulen: “Meer ruimte maken voor mensenwerk in de zorg”

Presentatie roadmap ZorgDomein door head of product Bas VermeulenZorgDomein heeft de mensen, de middelen én de ambitie om processen in de zorg beter te laten verlopen. Maar welke producten ga je daarvoor verbeteren of nieuw ontwikkelen? En hoe doe je dat, zodat je het grootst mogelijke effect bereikt? Die vragen liggen sinds een half jaar op het bordje van Bas Vermeulen. De antwoorden gaf hij begin oktober tijdens ons hybride event in kameryck. Je kunt ze hier nalezen.

 

10. Paramedici maken versnellingsslag in digitale gegevensuitwisseling met huisarts

Vijf beroepsverenigingen van paramedisch zorgverleners – logopedisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, optometristen en oefentherapeuten – stimuleren hun leden om eenvoudig en veilig gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, de regionale samenwerking een impuls te geven en digitale verwijzingen te ontvangen die voldoen aan de HASP-Paramedicus richtlijn. Ben je aangesloten bij één van deze beroepsverenigingen en wil je meer weten? Lees dan snel verder.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws