Stichting Hartekind en ZorgDomein

Gebruikers ZorgDomein maken donatie aan Stichting Hartekind mogelijk

In de wereld van gezondheidszorg en technologie is het belangrijk om de menselijke kant in het vizier te houden. Voor Esther Berkman, relatiemanager partners & publiek domein bij ZorgDomein, gaat betrokkenheid echter verder dan louter zakelijke aangelegenheden. Het is een persoonlijke reis die haar leidt naar een diepere verbintenis met Stichting Hartekind. Voor ZorgDomein bovendien de reden om deze stichting te benoemen als goed doel dat gekoppeld is aan het tevredenheidsonderzoek onder onze gebruikers. Voor elk ingevulde enquête doneert ZorgDomein een euro. In totaal kwam dit neer op een bedrag van € 5.000.

Esther’s oudste zoon, nu 10 jaar oud, werd geboren met een ernstige aangeboren hartafwijking. Het was tijdens de 20-weken echo dat deze uitdaging werd ontdekt, waardoor Esther en haar gezin snel de nodige zorg konden ontvangen. Een 8 uur durende openhartoperatie op slechts 8 dagen oud en een hartkatheterisatie bij 3,5 maand oud volgden. De emotionele reis die Esther en haar gezin aangingen, maakte haar bewust van de bredere realiteit waarmee vele gezinnen geconfronteerd worden.

Ieder jaar worden 1.500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking, met een scala aan impact en variabiliteit in het verloop van de aandoening. Terwijl Esther’s zoon relatief goed gedijt, delen niet alle hartekinderen dit geluk. Het tragische feit dat er nog steeds elk jaar 150 kinderen overlijden aan deze aandoening en vele kinderen dagelijks de beperkingen ervaren, raakt diep.

Het is om deze reden dat Esther zich als vrijwilliger inzet voor Stichting Hartekind. Deze stichting, die zich met hart en ziel inzet voor het vergroten van overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van hartekinderen, heeft een missie die Esther nauw aan het hart ligt. Met 25.000 Hartekinderen in Nederland is het opmerkelijk dat deze groep relatief anoniem blijft. De onzichtbare strijd die deze kinderen dagelijks voeren en de impact op hun kwaliteit van leven blijft vaak onopgemerkt.

Esther over de donatie van ZorgDomein

“Het is hartverwarmend dat ZorgDomein niet alleen een fantastische bijdrage levert door het donatiebedrag te verdubbelen naar € 5.000 voor Stichting Hartekind, maar het de stichting ook een platform biedt om meer zichtbaarheid te krijgen,” deelt Esther enthousiast. Voor haar is dit een kans om via haar werk bij ZorgDomein nog meer te betekenen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en daarmee een betere kwaliteit van leven te realiseren, onder andere voor hartekinderen. “Samen streven we naar een wereld waarin hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn. De samenwerking tussen ZorgDomein en Stichting Hartekind is een inspirerend voorbeeld van hoe bedrijven en goede doelen samen kunnen werken om een positieve impact te creëren, zonder zich te laten leiden door trots, maar eerder door compassie en betrokkenheid”, aldus Esther.

Onderzoek is dé oplossing

Artsen moeten hartafwijkingen complicaties, restafwijkingen, hartfalen, hartritmestoornissen, hersenschade en ontwikkelingsproblemen veel beter leren begrijpen, behandelen én voorkomen. En daarvoor is onderzoek nodig. Stichting Hartekind financiert dit levensbelangrijke onderzoek. Met als doel om binnen 10 jaar uit de top 3 te zijn van meest voorkomende doodsoorzaken onder kinderen.

Voor dit onderzoek is geld nodig: 4 miljoen euro per jaar om precies te zijn. Helaas zijn we daar nog niet. Daarom haalt Esther samen met Stichting Hartekind tijdens de jaarlijkse collecteweek van 4 t/m 10 februari 2024 zo veel mogelijk geld op om levensbelangrijk onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen te versnellen.

Wil je meer weten over stichting Hartekind of wil je zelf doneren? Kijk op www.hartekind.nl

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

Sinds 2022 is het mogelijk dat huisartsen gebruik maken van een digitaal laboratoriumformulier...