verwijzen via ZorgDomein

Eerste ervaringen specialist en huisarts na livegang MUMC+

Vanaf 25 januari kunnen huisartsen, verloskundigen en specialisten – vanuit het hele land – via ZorgDomein naar het MUMC+ verwijzen. Door de aansluiting van het ziekenhuis op dit landelijke digitale platform is de medisch specialistische zorg van het MUMC+ zichtbaarder en makkelijker vindbaar. Al is dit laatste voor veel verwijzers in de regio die hiervoor met TIPP werkten best nog even wennen. Huisarts Tim Berghmans en plastisch chirurg Andrzej Piatkowski delen hun eerste ervaringen.

Dr. Andrzej Piatkowski, plastisch-, reconstructief- en handchirurg in het MUMC+, heeft meegewerkt aan de opbouw van de verwijzingen naar de poli Plastische chirurgie via ZorgDomein.

“Door ZorgDomein te gebruiken hebben we eindelijk een totaalsysteem ter beschikking dat het leven voor verwijzers in de eerste, tweede en derde lijn makkelijker maakt. Als ik een verwijzing krijg van een huisarts, kan ik in mijn rapportage bevindingen van de huisarts overnemen, vice versa. De digitalisering helpt ons hier goed. Maar het is wennen.

Voor álle specialismen in het ziekenhuis hebben wij de verwijspatronen binnen ZorgDomein opnieuw en vanuit ziektebeelden beschreven. Dat is anders dan een verwijzing via TIPP, maar levert de mogelijkheid om een patiënt rechtstreeks naar een subspecialisme te verwijzen.

Binnen mijn discipline kun je bijvoorbeeld een aanvraag voor plastisch chirurgische zorg doen, maar de aanvraag ook toespitsen op bijvoorbeeld handchirurgie. Dan komt de verwijzing direct bij de handchirurg terecht. Voor multidisciplinaire vragen hebben wij poortspecialisten benoemd, waar patiënten in eerste instantie naartoe verwezen worden. Afhankelijk van de zorgvraag wordt van hieruit het juiste zorgpad gekozen.

Verwijzers die bepaalde routes niet kunnen vinden of onhandig vinden, kunnen dit melden. ZorgDomein is niet statisch, het is een dynamisch systeem dat ons moet ondersteunen om de toegang tot onze zorg makkelijker te maken. Wij staan dus open voor verbetering en kunnen de routes aanpassen.

Tegelijk is het ook in het ziekenhuis wennen, omdat wij er met ZorgDomein in feite een portal bij hebben. Doordat wij in een grensregio werken en ook patiënten uit Duitsland en België zien waar ZorgDomein niet bestaat, ontvangen wij nog altijd verwijsbrieven op papier of per digitale fax. Vanuit praktijken in de regio die (nog) niet gekoppeld zijn aan ZorgDomein, ontvangen wij daarnaast ook verwijzingen via TIPP. Al die verwijsopties willen wij voor de toegankelijkheid van onze zorg open houden, maar dat vraagt extra aandacht. Hoe beter ZorgDomein voor ons allemaal werkt, hoe beter wij de zorg voor onze patiënten kunnen stroomlijnen.”

Tim Berghmans, huisarts in Huisartsenpraktijk Mosae Forum in Maastricht, neemt deel aan de stuurgroep die verantwoordelijk is voor de implementatie van het ZorgDomein in de regio Maastricht/Heuvelland.

“In onze praktijk is de aansluiting op ZorgDomein soepel verlopen. Nu waren wij wel al bekend met het systeem omdat wij het al gebruikten voor verwijzingen naar andere ziekenhuizen in de regio en in het land.

De grootste winst schuilt wat mij betreft in de koppeling tussen ZorgDomein en ons huisartseninformatiesysteem. Bij een verwijzing vult het systeem automatisch de basisgegevens van de patiënt in; deze vul je aan met de verwijsvraag en een vinkje bij het (sub)specialisme waarnaar je wil verwijzen. Een klik op de muis en de brief zit in de digitale postbus van de geselecteerde polikliniek, waar hij getrieerd wordt.

Vanuit de regio hoor ik dat veel huisartsen het lastig vinden dat zij niet langer meteen een specialisme kunnen selecteren maar de aanvraag vanuit het ziektebeeld moeten invullen. Dat is soms even zoeken, maar het went snel en komt een doelgerichte verwijzing ten goede. En als je het niet weet, kun je de verwijzing ook naar de algemene poli van het specialisme sturen. Dan wordt bij de triage de keuze gemaakt.

Een ander voordeel vind ik dat je direct bij de verwijzing zicht krijgt op de wachttijden van de poli. Dat scheelt zeker als je vindt dat een patiënt snel gezien wordt, snel een paar telefoontjes.

Nog een voordeel ligt in het verschiet, want op termijn wil het MUMC+ ZorgDomein uitbreiden met modules voor de aanvraag van diagnostiek, laboratoriumonderzoek en beeldvorming. Op dat moment heb je alle relevante informatie rond een verwijzing bij elkaar, gelinkt aan de eigen informatie. Dat is een grote stap vooruit. Maar eerst moet de implementatie van de eerste stap goed verlopen. Hiervoor is het belangrijk dat elke praktijk de koppeling tussen het ZorgDomein en het huisartsensysteem goed kan maken. Dat schijnt niet overal te lukken.

Als stuurgroep willen we zoveel mogelijk ervaringen, positief en negatief verzamelen, zodat we eventuele kinken snel uit de kabel kunnen halen.”

Dit artikel is verschenen in de uitgave van april 2023 van blad Praktijk, een blad van de eenheid Transmurale en Paramedische Zorg voor Zuid-Limburg.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws

Huiarsts-columnist Danka Stuijver is gastspreker tijdens het ZorgDomein evenement...

Medisch laboratoria werken steeds vaker samen in hun regio, ook bij de verwerking van diagnostiekaanvrage...