Verbeterde toeleiding GGZ

Door verbeterde toeleiding naar GGZ aanbod alleen relevante aanbieders in beeld

Het is een lang gekoesterde wens van huisartsen en GGZ-aanbieders om het zorgaanbod op ZorgDomein te kunnen onderscheiden op basis van echelon. Voor huisartsen is het soms lastig de keuze te maken voor bGGZ of sGGZ. GGZ-aanbieders krijgen vaak verwijzingen binnen die niet voor hen geschikt zijn of niet op de juiste plek binnen komen. Na triage wordt de behandeling regelmatig binnen een andere echelon voortgezet. Dit moet anders! Goed nieuws, ZorgDomein verbetert toeleiding naar GGZ-aanbod. Nu alleen nog in de regio Nijmegen, maar voor eind 2022 beschikbaar in heel Nederland.

Patiënt zoveel mogelijk direct op juiste plek

Verwijzers willen de best mogelijke zorg vinden, bieden en regelen voor hun patiënten. Binnen de GGZ is dit een veel voorkomende uitdaging. Daarom optimaliseren we de toeleiding naar de GGZ met als doel het realiseren van een juiste match tussen de zorgvraag van de patiënt en het zorgaanbod. Zorgverzekeraar VGZ ondersteunt dit initiatief. Op deze manier proberen we de patiënt (zo snel mogelijk) op de juiste plek te krijgen.

ZorgDomein verbeterd toegeleiding

Door de mogelijkheid te bieden om te kunnen zoeken en selecteren op basis van de juiste echelon hopen we de verwijzer en de patiënt nog beter te helpen bij het vinden van de meest relevante zorg. Zo komt de patiënt er dan niet pas tijdens de wachttijd – of nog erger: bij de eerste afspraak– achter dat hij niet op de juiste plek is. Opnieuw verwijzen kost namelijk onnodig veel tijd en geld voor de verwijzer én de zorgaanbieder. Maar is bovenal heel frustrerend en niet bevorderlijk voor de situatie van de patiënt.

Verwijscriteria voor meer houvast

Door het toevoegen van verwijscriteria helpen we de huisarts bij het kiezen van de juiste zorg, passend bij de zorgvraag. Met de uitleg van de verwijscriteria bekijken huisartsen en GGZ-aanbieders de casus vanuit eenzelfde context. Daarbij is het een fijn houvast wanneer men twijfelt tussen basis- of specialistisch zorg.

Na het kiezen van een zorgvraag kan de verwijzer op basis van de ingevulde verwijscriteria zien welke zorg het meest passend is; bGGZ, sGGZ of overige GGZ zorg. Na de keuze voor bGGZ of sGGZ wordt alleen dit aanbod getoond. Als de verwijzer al weet welk type zorg passend is, dan kan dit ook direct worden ingevuld. Het zorgaanbod wordt dan gefilterd op basis van echelon en zo kom je direct bij relevant aanbod terecht.  

Voorkeur vorm van behandeling 

Het is ook mogelijk om de voorkeuren van de patiënt mee te nemen in de keuze, bijvoorbeeld de vorm van behandeling. De voorkeur voor een behandeling op locatie of volledig online kan doorslaggevend zijn voor een verwijzer en zijn patiënt. Hier expliciet op kunnen filteren zorgt er niet alleen voor dat het meest relevante zorgaanbod bovenaan wordt getoond, maar ook dat men bewust is van de mogelijke keuzes. 

Door het kunnen filteren van de verschillen tussen zorgproducten in de GGZ is de kans groter op een juiste match tussen de zorgvraag van de patiënt en het zorgaanbod. Zo komt de patiënt zo snel en zo goed mogelijk op de juiste plek.

Leren wat goed werkt door feedback vanuit de praktijk 

Ter voorbereiding op een bredere uitrol halen we momenteel de ervaringen op bij de pilot deelnemers om te leren wat er nog verbeterd kan worden. Benieuwd naar de uikomst hiervan? Neem contact op met ZorgDomein voor meer informatie, wij helpen je graag!

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws

Huiarsts-columnist Danka Stuijver is gastspreker tijdens het ZorgDomein evenement...

Medisch laboratoria werken steeds vaker samen in hun regio, ook bij de verwerking van diagnostiekaanvrage...