Nieuws

Dankzij ZorgDomein kunnen mensen passende zorg vinden

De afgelopen jaren legde Sanne Gooskens zich toe op marketing in de zorg; sinds dit jaar heeft ze de marketing van ZorgDomein onder haar hoede. Veel aandacht ging de afgelopen tijd naar een scherpere positionering van ZorgDomein, die past bij de nieuwe missie. Sanne Gooskens: “We gaan mensen stimuleren om méér uit ZorgDomein te halen en zo de best passende zorg te vinden.”

Wat houdt je functie in?

“Ik ben bij ZorgDomein verantwoordelijk voor de marketing, een vak dat ik al zo’n twintig jaar uitoefen. De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in de zorgsector. Eerst bij zorginstellingen en daarna vanuit een eigen zorgmarketingbureau. Als een instelling zich op een nieuwe doelgroep wilde richten, of als een vakgroep binnen een ziekenhuis een nieuwe positionering nodig had, konden ze bij ons terecht. Wij bedachten dan een marketingstrategie én voerden die ook uit.
Voor veel zorginstellingen is marketing een nieuw terrein. Niet iedereen ziet het nut van marktwerking, en dat is begrijpelijk: vanuit de zorg bekeken heeft ‘de markt’ zowel voor- als nadelen. Maar bekeken vanuit de consument zou ik zeggen: het is mooi als mensen kunnen kiezen. Dat past bij deze tijd, en meer keuzemogelijkheden levert ook betere zorg op. Natuurlijk moet je regulering hebben, om iedereen te verzekeren van toegang tot de zorg. Maar mensen een keuze bieden lijkt me essentieel.”

Hoe kom je tot zo’n zorgstrategie?

“Ik heb in Delft industrieel ontwerpen gestudeerd. Daar leer je kijken naar trends, markten en mensen. En dan zie je: hier komt de komende jaren ruimte voor uitbreiding of voor iets nieuws. Dat maak je concreet aan de hand van gegevens over doelgroepen en concurrenten. In wezen gaat het in de zorg ook zo: je kijkt naar maatschappelijke en medische trends, en naar de kansen om daarop in te spelen. Heb je iets te pakken, een uniek aanbod of een speciale werkwijze, dan kun je je daarmee in de markt onderscheiden. En – heel belangrijk – je moet dat ook intern doorvoeren. Het is niet genoeg om naar buiten toe te roepen dat je onderscheidend bent, maar je moet het ook waarmaken.”

Hoe kwam je bij ZorgDomein terecht?

“Al in 2003 startte ik met ZorgDomein als marketing manager bij het ZBC Annatommie MC. Omdat verwijzers zo makkelijk naar ons konden verwijzen. Toen was ZorgDomein nog veel kleiner. En het duurde wel even voordat de digitale verwijsstroom op gang kwam. Maar ik ben er altijd in blijven geloven. Digitalisering in het algemeen en digitaal verwijzen in het bijzonder maakt de zorg transparanter en efficiënter. En het belangrijkste, dit geeft mensen inzicht en de mogelijkheid om zelf te kiezen. Daar draag ik graag aan bij.”

Waar ben je momenteel mee bezig?

“ZorgDomein heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwe missie. Wat is de essentie van wat we doen, welke waarde willen we toevoegen aan de zorg? En ik houd me bezig met de vertaling van die nieuwe missie naar een nieuwe positionering: hoe treden we hiermee naar buiten? Jarenlang stond het verbinden van zorgverleners en patiënten centraal in onze missie. Maar je kunt er ook anders naar kijken: ZorgDomein zorgt ervoor dat mensen de beste keuze kunnen maken. Dankzij ons platform zien huisartsen en andere verwijzers bijvoorbeeld precies welke vervolgzorg er aangeboden wordt, speciale poli’s, combinatieafspraken. Ze kunnen kiezen op basis van afstanden en toegangstijden, maar ook van de onderscheidende specialismen van iedere zorginstelling. De komende tijd gaan we dat laatste stimuleren, zodat mensen méér uit ZorgDomein halen en de best passende zorg vinden.”

Dus: spotjes op radio en tv?

“Dat is nu niet het plan. Ik geloof meer in content marketing. De meeste reclame is disruptive: mensen vinden het een irritante onderbreking, die ze steeds eenvoudiger kunnen omzeilen. Met content marketing zoek je de juiste kanalen op om mensen een relevant verhaal te vertellen. Dat doen we bijvoorbeeld via social media, websites of vakbladen, bijvoorbeeld van vakverenigingen. Zo voegen we vanaf het eerste contact waarde toe en leiden we mensen naar onze website, en vervolgens naar ZorgDomein zelf. Daarmee komen we op het tweede punt: we willen dat mensen op ons platform bewust zoeken en kiezen, dus gaan we die keuzemogelijkheden op ZorgDomein zelf ook beter onder de aandacht brengen. Want een positionering is niet alleen wat je zegt en doet, maar vooral ook wat je bént.”

Sanne Gooskens