Capaciteit beter benutten door etaleren zorgaanbod op afstand

De Federatie Medisch Specialisten publiceerde op 28 mei een handreiking over hoe het aantal fysieke verwijzingen naar het ziekenhuis beperkt kan worden. Dat helpt het stuwmeer aan zorgvraag op te lossen dat is ontstaan na de corona-uitbraak. Capaciteit om patiënten fysiek te zien is, in de huidige tijd, een schaars goed. Om aan de zorgvraag te kunnen voldoen is het dan ook noodzakelijk om eveneens andere vormen van zorg in te zetten naast de fysieke bezoeken van de patiënt. Voorbeelden van zorg op afstand zijn videoconsulten, telefonische consulten en apps.

Zorg op afstand inrichten in ZorgDomein

Door het inrichten van het aanbod voor zorg op afstand, worden zowel de verwijzer als de patiënt direct goed geïnformeerd over de mogelijkheden. Bovendien kunnen zij een goede afweging maken voor de meest passende zorg voor de patiënt. We zien dat veel zorgaanbieders dit al doen en wel op de volgende twee manieren:

  • Naast het huidige zorgaanbod, een separaat zorgproduct voor zorg op afstand aanmaken met een eigen toegangstijd.
  • Huidige zorgproducten uitbreiden met de mogelijkheden waarop het consult met de patiënt kan worden ingevuld; fysiek, telefonisch, videoconsult etc.

zorg op afstandAfbeelding 1: voorbeeld van nieuw en aangepast zorgaanbod

Wanneer nieuw zorgaanbod inrichten?

ZorgDomein adviseert nieuw aanbod in te richten indien verwijzer met de patiënt zelf een keuze mag maken voor zorg op afstand en de toegangstijden van deze zorg verschillen van fysieke consulten. Bij een apart zorgproduct kan een eigen toegangstijd worden opgegeven. Hierdoor kan de patiënt mogelijk sneller worden geholpen dan wanneer deze een bezoek aan de instelling zou moeten brengen.

Wanneer  huidige aanbod aanpassen?

Indien zorg op afstand een mogelijkheid is binnen het ‘reguliere’ traject, kan dit worden opgenomen in het traject van het huidige zorgproduct. Bijvoorbeeld als bij triage door de specialist beoordeeld wordt of de zorgvraag zich leent voor zorg op afstand.

Verwijzer én patiënt goed geïnformeerd

Het voordeel van het inrichten van zorg op afstand in ZorgDomein is dat zowel de verwijzer als de patiënt goed geinformeerd zijn over de mogelijkheden en eventuele instructies. Je kan toelichten hoe het traject er voor de patiënt uitziet, hoe de afspraak tot stand komt en hoe hij zich eventueel (technisch) kan voorbereiden op het consult.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws