Nieuws

ZorgDomein heeft actuele cijfers over zorgbehandelingen die zich opstapelen door corona crisis

ZorgDomein zag heel snel de gevolgen van corona in het aantal verwijzingen dat via haar platform loopt.  Na de bekende ‘crash’ van half maart zagen we het verwijsvolume naar nagenoeg alle zorgmarkten met gemiddeld 75% dalen ten opzichte van dezelfde week in 2020. Dat beeld bleef drie weken redelijk stabiel. Vanaf de vierde week zagen we weer langzaamaan het aantal verwijzingen herstellen naar gemiddeld 50% minder verwijzingen naar alle zorgmarkten ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar.  

Wat zien we de afgelopen week:
- Stuwmeer aan uitgestelde verwijzingen opgelopen naar 1 miljoen verwijzingen in totaal,  waarvan naar het ziekenhuis en zelfstandige klinieken 550.000 verwijzingen. De week daarvoor was dat respectievelijk 900.000 en 500.000.
- Gemiddeld ligt het aantal verwijzingen naar alle zorg - niet alleen ziekenhuizen - in de provincies 49% lager. Uitschieters daarbij zijn Overijssel met -37% en Flevoland met -56%.  
De gemiddelde relatieve daling van verwijzingen naar medisch specialismen is -37%  ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Uitschieters daarbij zijn Cardiologie met -14% en Sportgeneeskunde met -64%.

Bekijk hieronder de actuele grafieken met data-inzichten van ZorgDomein van begin maart t/m 3 mei

Het stuwmeer aaan uitgestelde verwijzingen stelt de zorg,  naast de zware impact van corona, voor een enorme uitdagingDe landelijke urgentie-classificatie, die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gepubliceerd, wordt geborgd in ZorgDomein. De huisarts kan al bij het verwijzen van een patiënt zien wanneer en bij welke zorginstelling een patiënt het best terecht kan. Tevens kan de huisarts straks de mate van urgentie aangeven in de verwijzing waardoor het ziekenhuis tijdig inzage heeft in de verwijsstroom die weer opgang komt. Zo wordt de opstart van urgente planbare ziekenhuiszorg ondersteund, na het ontstaan van het stuwmeer aan uitgestelde verwijzingen.  lees meer

 

provicies

 

20200504 Cumulatieve verwijzingen alle zorg.jpg

20200504 Absolute verwijzingen alle zorg per week.jpg

20200504 Absolute verwijzingen alle zorg per dag.jpg

 

Medisch specialismen

 

20200504 Cumulatieve verwijzingen ZKN & ZBC.jpg

20200504 Absolute verwijzingen ZKN & ZBC per week.jpg

20200504 Absolute verwijzingen ZKN & ZBC per dag.jpg