Aangepaste verwijsbrief in ZorgDomein volgens nieuwe HASP-richtlijn zorgt voor betere overdracht van patiëntinformatie

– Na succesvolle test in de regio Zuid-Holland-Noord wordt de nieuwe verwijsbrief via het platform landelijk doorgevoerd –

Vanaf 1 december zijn de verwijsbrief die huisartsen in ZorgDomein naar specialisten sturen en de ontslagbrief die specialisten naar huisartsen sturen aangepast volgens de nieuwe HASP-richtlijn. Het nieuwe standaardformat zorgt voor meer overzicht voor zowel de huisarts als de specialist en voorkomt dat partijen verschillende templates gebruiken, waardoor informatie niet of gebrekkig wordt overgedragen. Uit een test, die is uitgevoerd in de regio Zuid-Holland-Noord, blijkt dat de nieuwe verwijs- en ontslagbrief zorgen voor een betere overdracht van patiëntinformatie.

Sinds 2008 is de huisarts-specialist (HASP)-richtlijn geïntegreerd in ZorgDomein. De richtlijn is opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap en zorgt ervoor dat alle huisartsen en specialisten met één verwijsbrief- en ontslagbrieftemplate werken om informatie over te brengen. Vanaf 1 december dit jaar zijn de verwijs- en ontslagbrief aangepast.

Nieuw template: kerndeel beperkt tot vier rubrieken

De verwijs- en ontslagbrief hebben voor alle specialismen hetzelfde format, maar met een aangepaste indeling. Het kerndeel is beperkt tot vier rubrieken, zodat de ontvanger – vaak is dat de specialist – sneller kan zien wat er van hem of haar wordt verwacht. Het tweede deel, de dossiersamenvatting, is juist uitgebreider met relevante achtergrondinformatie. Verder heeft een aantal rubrieken een andere naam gekregen. De nieuwe richtlijn heeft géén gevolgen voor het proces van verwijzen. In totaal zullen vanaf 1 december 10.000 huisartsen met de nieuwe verwijs- en ontslagbrief in ZorgDomein gaan werken.

Test laat verbeterde rapportage zien

Om de vernieuwde HASP-richtlijn te testen, begon in het najaar van 2019 een proef in Zuid-Holland-Noord, waaraan huisartsen, de drie locaties van het Alrijne Ziekenhuis en enkele afdelingen van het LUMC deelnamen. Sleutelnet, de samenwerkingsorganisatie die de digitalisering van de zorg in deze regio faciliteert, voerde de test uit. Programmamanager Mirco Rossi: ‘Bij wijze van nulmeting hebben we een expertgroep van huisartsen en specialisten bij elkaar geroepen. Aan de hand van bestaande verwijsbrieven en terugrapportages hebben we samen de kwaliteit van de overdracht bekeken. Het belangrijkste verbeterpunt: veel medici gebruiken afkortingen die voor hun collega’s onduidelijk zijn. Dat is storend, vooral in de onderdelen conclusie en beleid. Verder werden de sjablonen niet optimaal gebruikt: als je alles netjes rubriceert krijg je een mooie rapportage, maar niet als je alle informatie op één veld kwijt wilt.’

ZorgDomein implementeerde vervolgens samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap de nieuwe richtlijnen op zijn platform. Gebruikers lopen automatisch door de juiste stappen heen en er staat aangegeven welke informatie zij waar moeten invullen.

ZorgDomein maakt de aangescherpte richtlijnen werkbaar voor de zorg

De aangescherpte richtlijnen van de HASP zijn opgesteld nadat de Inspectie van de Volksgezondheid aan de bel had getrokken. De overdracht in de zorg moest completer, correcter en tijdiger worden. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft toen samen met de Federatie Medisch Specialisten de richtlijnen aangescherpt. ZorgDomein heeft vervolgens deze richtlijnen in de verwijsbrief en ontslagbrief op zijn platform geïmplementeerd. Daardoor vinden er vanaf 1 december meer dan 6 miljoen verwijzingen per jaar plaats via de nieuwe richtlijnen. Pieter Langers, productmanager van ZorgDomein: ‘De HASP-richtlijn van het NHG is toonaangevend, dus die faciliteren we graag op ons platform. Als ZorgDomein zoeken wij al 20 jaar naar de beste manier om richtlijnen werkbaar te maken in de systemen en praktijkvoering van de zorgverlener die ermee moet werken. Daarmee werken we aan het dichter bij elkaar brengen van zorgvrager en zorgaanbieder, wat resulteert in betere zorg voor de patiënt. Wij zijn er dan ook trots op dat wij samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap deze stap kunnen zetten.’

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws