banner

Gegevensuitwisseling vanuit 2e lijn

ZorgDomein ondersteunt samen met ChipSoft bij een goede en tijdige gegevensuitwisseling vanuit de tweede lijn, want dat is cruciaal voor goede kwaliteit van zorg. Zo kan de patiënt revalidatiezorg nodig hebben, beter verzorgd worden op een (tijdelijke) plek in een VV&T-instelling, of het is goedkoper en efficiënter om de vervolgzorg ergens anders te leveren. ZorgDomein en ChipSoft bieden een gezamenlijke oplossing voor al deze verschillende vormen van gegevensuitwisseling vanuit de tweede lijn.

verwijzen tweedelijn

De huidige situatie

Veel zorginstellingen ervaren gegevensuitwisseling in de keten momenteel als een knelpunt. Met name gegevensuitwisseling vanuit het ziekenhuis naar andere zorginstellingen vindt nog onvoldoende digitaal plaats. We zien hier nog veelvuldig gebruik van fax, e-mail en papier. Dit leidt tot de volgende knelpunten in de keten:

Administratieve last
Informatie moet (deels) handmatig ingevoerd worden om bepaalde overdrachtsdocumenten op te kunnen stellen. Dit geeft een grotere kans op fouten;

Onvoldoende zicht op vervolgzorg
Zorgprofessionals moeten nog steeds veel bellen om na te gaan waar capaciteit is bij zorginstellingen voor vervolgzorg.

bron afbeelding: ZorgDomein enquête eind 2019

De gezamenlijke oplossing

ZorgDomein heeft samen met Chipsoft een verwijzende koppeling ontwikkeld. Met deze koppeling is het mogelijk om rechtsreeks vanuit HiX (in combinatie met Zorgplatform) te verwijzen en maakt daarmee de digitale gegevensuitwisseling vanuit de tweede lijn naar vervolgzorg op een eenvoudige, efficiënte en veilige manier mogelijk. ZorgDomein en Chipsoft maken hierbij gebruik van een toekomst vaste infrastructuur op basis van HL7-FHIR en door Nictiz vastgestelde Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s).

Gegevensuitwisseling vanuit de tweede lijn 2
zorgplatform

Hoe werkt het?

 • Vanuit HiX via Zorgplatform direct inloggen in ZorgDomein, waarbij gegevens, gedeeltelijk in de vorm van ZIB’s, automatisch worden ingeladen in ZorgDomein. Inloggen op ZorgDomein vindt automatisch plaats via Single Sign On.
 • Opgestelde documenten in HiX worden automatisch klaargezet om deze eenvoudig aan de verwijzing via ZorgDomein toe te voegen.
 • Via ZorgDomein is beschikbare vervolgzorg inzichtelijk.
 • Gegevensuitwisseling vindt daarbij veilig, digitaal én efficiënt plaats, handmatige handelingen zijn tot een minimum beperkt.

Welke verwijzingen vanuit het ziekenhuis naar vervolgzorg zijn mogelijk?

 1. Verwijzen naar specialistisch vervolgzorg 

  in de derde lijn (UMC’s).
 2. Verwijzen naar een ander ziekenhuis in de tweede lijn.
 3. Verwijzen naar een zelfstandige kliniek.
 4. Verwijzen naar GGZ-instelling.
 5. Overdragen naar VV&T-instelling; het vinden van beschikbare vervolgzorg voor ouderen in de VV&T (op basis van capaciteit) en het veilig en compleet verzenden van de overdrachtsdocumenten.
 6. Vervolgzorg in de eerstelijn (paramedici, hulpmiddelen, thuiszorg).
Veel zorgverleners
koppelingen

Koppeling met informatiesystemen

Naast de verwijzende koppeling tussen Chipsoft en ZorgDomein waar het verwijzende ziekenhuis nu mee kan werken, heeft ZorgDomein tientallen koppelingen met de veelgebruikte informatiesystemen van de zorgaanbieders. Daardoor wordt informatie gestructureerd verzonden naar het ontvangende informatiesysteem. De overige medische informatie wordt als PDF toegevoegd en is vervolgens ook als PDF in het dossier van de patiënt te vinden. Met onze werkwijze (op basis van HL7-FHIR en Zorg Informatie Bouwstenen) is een toekomst vaste infrastructuur gegarandeerd en voorkomen we administratieve overlast en de kans op fouten in de gehele keten

Een greep van de partijen waar ZorgDomein mee koppelt is links in de afbeelding te zien.

Voordelen van ZorgDomein

Veilig en efficiënt werken
Het brondossier (HiX) is leidend. Dit voorkomt fouten en onnodig administratief werk.

Landelijke infrastructuur met groot bereik
Nagenoeg alle ziekenhuizen, ZBC’s, laboratoria, VV&T’s en GGZ-instellingen maken gebruik van ZorgDomein voor het ontvangen van verwijzingen. Dit geeft uw medische en verpleegkundige staf direct toegang tot bijna alle mogelijke vervolgzorg.

Beschikbaarheid en wachttijden inzichtelijk
ZorgDomein geeft een compleet beeld van de beschikbare vervolgzorg inclusief de wachttijden (toegangstijd) van deze vervolgzorg. In tijden van schaarste in zorgaanbod maakt dit het vinden van de juiste vervolgzorg eenvoudig.

cijfers 2019
interesse en aanmelden

Meer weten?

Wil je meer weten over verwijzen vanuit jouw ziekenhuis of verwijzingen op deze manieren ontvangen vanuit (andere) ziekenhuizen in jouw regio? Neem dan  contact met ons op. 

Meer met ZorgDomein