banner

Integreer met ZorgDomein

Zorgprocessen samen efficiënter maken voor zorgverleners, zorginstellingen en patiënten

ZorgDomein werkt nauw samen met leveranciers van zorginformatiesystemen. Gezamenlijk realiseren we de integratie van hun zorginformatiesysteem met ZorgDomein door een koppeling. Dit levert winst op voor de zorgverleners én voor de patiënt. Winst op het gebied van kwaliteit en efficiëntie. Zo worden kosten bespaard. Maar ook verbeter je de dienstverlening richting verwijzers en patiënten door de geboden mogelijkheden van een koppeling. 

Direct aan de slag met koppelingen?

Integreer met ZorgDomein

Meerwaarde halen uit de koppeling met ZorgDomein

Dashbord koppelingen

Verbeteren kwaliteit informatieoverdracht

‘Eenheid van taal’ staat centraal bij de kwaliteit van informatie-overdracht. Met eenheid van taal bedoelen we dat informatie steeds eenduidig wordt geregistreerd en gecommuniceerd. Zo gaat er geen informatie verloren en worden fouten voorkomen.

Efficiënter werken

  • ZorgDomein biedt de patiëntgegevens digitaal aan zodat jouw informatiesysteem deze gegevens geautomatiseerd kan verwerken. Zo vereenvoudigen we het matchen van patiëntgegevens met bestaande patiënten en ondersteunen we het correct inschrijven van nieuwe patiënten.
  • De zorginstelling ontvangt het afspraakverzoek digitaal voor geautomatiseerde verwerking in de juiste agenda.
  • Relevante medische gegevens worden direct gekoppeld aan het juiste dossier en de juiste afspraak. De zorgverlener kan zo makkelijk het spreekuur voorbereiden. Bij een aanvraag voor diagnostiek wordt de order direct aangemaakt in je zorginformatiesysteem.
Koppelingen planning
Koppelingen feature

Verbeteren dienstverlening

Een verwijzing via een ZorgDomein Koppeling maakt eenvoudig online plannen in je zorginformatiesysteem door de patiënt en verwijzer mogelijk.

Waarom we bij een verwijzing via een ZorgDomein Koppeling twee berichten versturen, een logistiek en een medisch inhoudelijk bericht? Lees meer >>

"Dankzij koppelingen kun je écht systemen en mensen verbinden en de zorg verbeteren. Bij ZorgDomein begrijpen ze de noodzaak van goede koppelingen dan ook heel goed."