Sabine Gibson, business developer ZorgDomein
"Elkaar vinden is essentieel om samen te werken"

ZorgDomein faciliteert verbinding tussen medisch en sociaal domein voor betere zorg

Als Business Developer bij ZorgDomein kijkt Sabine Gibson naar diverse markten, waaronder het sociaal domein. Dat betekent dat ze een beeld probeert te schetsen van wat er binnen gemeentes op het gebied van zorg en welzijn speelt. Ze bekijkt welke ontwikkelingen er zijn – ook vanuit de overheid – en hoe ZorgDomein daarbij kan ondersteunen. 

ZorgDomein als verbinder

 

Sabine benadrukt het belang van samenwerking tussen het medische en sociale domein: “samenwerken is het kernwoord om de uitdagingen binnen het zorglandschap het hoofd te bieden. Het platform van ZorgDomein kan deze samenwerking faciliteren.

Laagdrempelige vindbaarheid voor huisartsen

“Voor huisartsen is het soms lastig om de juiste ingangen bij de gemeente te vinden. En dat is een belangrijke uitdaging, aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor Jeugdzorg, WMO en (deels) het welzijn van de burgers. Dat huisartsen en het sociaal domein elkaar goed vinden is daarom cruciaal,” merkt Sabine op. Door gemeentes aan te sluiten op ZorgDomein zorgt het platform voor een laagdrempelige vindbaarheid voor huisartsen, wat ook in het voordeel van de gemeente werkt.

“Is dat eenmaal gebeurd dan is het van belang elkaars kennis te benutten en elkaar advies te geven waar nodig”. Het Adviesconsult via ZorgDomein blijkt daarbij een waardevolle oplossing voor zowel huisartsen als het sociaal domein. “Zo kan de huisarts bij de gemeente advies ophalen over een patiënt of de gemeente advies inwinnen bij de GGZ, indien er twijfel is of de zorg vanuit de gemeente afdoende is. Zo kom je er snel en laagdrempelig achter of er toch een GGZ-traject moet worden ingezet of dat beide trajecten parallel aan elkaar moeten lopen ”, aldus Gibson.

Communicatie door netwerkzorg

Netwerkzorg, met tools zoals Caresharing, biedt een belangrijke uitkomst voor laagdrempelige samenwerking, zelfs met de patiënt. Korte communicatielijnen zorgen ervoor dat iedereen betrokken en op de hoogte is, waardoor huisartsen niet meer hoeven te gissen of een patiënt inmiddels gezien is. Door middel van cBoards kan een huisarts namelijk altijd ‘inchecken’.

Mentale Gezondheidscentra op ZorgDomein

Een initiatief dat voortkomt uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) is het Verkennend Gesprek georganiseerd door Mentale Gezondheidscentra, waarbij de behoeften van patiënten in kaart worden gebracht door deskundigen uit de GGZ en het sociaal domein. Sabine legt de nadruk op het belang van het vinden van passende zorg en hoe ZorgDomein samen met een aantal regio’s manieren aan het onderzoeken is om mentale gezondheidscentra een plek te geven op het platform. “Huisartsen kunnen hierdoor laagdrempelig gebruikmaken van deze centra, wat een belangrijke stap is in het realiseren van beoogde transities in de zorg”.

Voldoening uit een patiëntgerichte transitie

Het aantal gemeentes dat vindbaar is op ZorgDomein, is het afgelopen jaar sterk gegroeid. Deze groei zal de komende jaren doorzetten. Sabine sluit af door aan te geven hoeveel voldoening het geeft om mee te werken aan een transitie waarbij patiënten vanuit verschillende disciplines worden geholpen. “Het is mooi dat ZorgDomein fungeert als een linking pin om deze domeinen met elkaar te verbinden”.

Interview delen?

Deel dit interview op je eigen tijdlijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Interviews

Hoe maak je de aanvraag van diagnostiek efficiënter, eenvoudiger en duurzamer?...

Sinds januari 2023 werkt Elsbeth Stravers bij ZorgDomein als relatiemanager en heeft een schat aan kennis...