Michel van Schaik, RvC-lid ZorgDomein en directeur gezondheidszorg Rabobank
"Verbinding leggen tussen het publieke domein en innovatieve bedrijven."

Toegevoegde waarde, maatschappelijke impact, innovatiekracht en ondernemerschap

Interview met Michel van Schaik, RvC-lid ZorgDomein en directeur gezondheidszorg Rabobank.

Met een positief gevoel kijk ik terug op mijn eerste jaar als RvC-lid bij ZorgDomein. Het voelde vanaf het begin vertrouwd; iedereen wil graag bijdragen aan het verbeteren van de zorg. Net als RvC-voorzitter Pauline Meurs, heb ik een langjarige zorgachtergrond. Als ‘nevenfunctie’ hebben wij allebei de rol om de verbinding en het vertrouwen met de actoren in het zorgsysteem te verbeteren. We hebben daar stappen in gezet, maar we zijn er nog niet.

Transformatie van de zorg

Het aantal mensen dat zorg nodig heeft en de complexiteit van de zorgvraag nemen in een razend tempo toe. Het vermogen van de zorgsector zich hierop aan te passen, is onvoldoende en dit geeft steeds meer spanning. Bijvoorbeeld door oplopende wachttijden voor patiënten en uitval bij zorgprofessionals. Het ontwikkelen en implementeren van eigentijdse technologische oplossingen gebeurt onvoldoende. We zullen de verbinding moeten leggen tussen het publieke domein – de klassieke gezondheidszorg – en innovatieve bedrijven die de zorgsector vooruit kunnen helpen. Dat blijkt lastig omdat er vaak onvoldoende begrip is voor elkaar. Daar komt bij dat bedrijven die winst maken door de zorgsector vaak niet worden vertrouwd. Zeker als ze zich daar afhankelijk van voelen.

Ondernemerschap en innovatiekracht

Ondernemerschap en innovatiekracht binnen de zorg zijn vooral gericht op maatschappelijke impact. Winst maken mag natuurlijk nooit het allerhoogste doel zijn, maar is wel nodig om een schaalbaar businessmodel te kunnen ontwikkelen. Als je naar ZorgDomein kijkt, kun je zonder overdrijven vaststellen dat de toegevoegde waarde van het platform gigantisch is ten opzichte van de kosten die ZorgDomein met zich meebrengt. Kijk alleen al naar de digitalisatie van processen die eerst handmatig werden gedaan.

Vertrouwen in ZorgDomein vergroten

Om het vertrouwen in en de kennis over ZorgDomein te vergroten moeten we de beeldvorming over ZorgDomein ombuigen naar een gesprek met ZorgDomein. En dat is precies waaraan we hebben gewerkt. We hebben veel constructieve gesprekken gevoerd met gezaghebbende personen uit de sector. Door de instelling van de raad van advies hebben vertegenwoordigers van zorgaanbieders bovendien meer inbreng. Die inbreng en onze guiding principles vormen een mooi kompas waarmee we ZorgDomein de juiste richting op kunnen sturen. Ik zie vooral veel mogelijkheden om zorgprofessionals verder te ontzorgen om uiteindelijk hun patiënten de juiste zorg te kunnen bieden. In een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt is dat van onschatbare waarde.

Maatschappelijk Jaarverslag 2021

Maatschappelijk jaarverslag 2021

Het interview met Michel van Schaik is gepubliceerd in het Maatschappelijk Jaarverslag 2021 van ZorgDomein.

In dit Maatschappelijk jaarverslag lees je interviews met leden van onze raad van advies, bijvoorbeeld Gita Gallé en Martin Bontje, interviews met gebruikers van het zorgplatform, de missie en focus van de organisatie, een overzicht van activiteiten in 2021, alsook het financieel resultaat. 

Heb jij hem al gelezen? 

Interview delen?

Deel dit interview op je eigen tijdlijn.

Werken bij ZorgDomein

Meer weten of hoe het is om te werken bij ZorgDomein?

Interviews