"Labdiagnostiek aanvragen zonder drempels of hiaten"

Focusteam voor diagnostiek gaat ‘oog op de bal houden’

De afgelopen vijf jaar is het aantal diagnostiekaanvragen via ZorgDomein verdriedubbeld. Wat is er aan het platform verbeterd? En hoe gaat ZorgDomein ook de overige verwijzers uit de eerste lijn ‘verleiden’ om digitaal aan te vragen? We vragen het business developer Jasper Stiphout, die sinds dit jaar leiding geeft aan een multidisciplinair focusteam voor (lab)diagnostiek.

Op wie richt het focusteam zich?

Jasper: “We werken zoals wel vaker op twee fronten. Aan de ene kant zijn er de laboratoria. Die willen hun diensten via ZorgDomein goed kunnen etaleren én hun diagnostiekaanvragen zo veel mogelijk digitaal ontvangen. Daarmee zitten we meteen aan de andere kant, die van de aanvragers. Die willen we zo goed mogelijk bedienen. Onze grootste concurrent is nog steeds papier: het lijkt zo handig om vijf kruisjes op een blaadje te zetten en de patiënt daarmee naar de prikpost te sturen. Maar een digitale aanvraag heeft veel voordelen: het is foutloos, veilig, goed gedocumenteerd en er zijn geen risico’s dat mensen bepalingen bijvinken. Bovendien heeft de huisarts ZorgDomein toch al openstaan. We moeten ze dus blijven verleiden om de aanvraag digitaal te doen.”

Hoe pakken jullie dat aan?

Jasper: “Snelheid is het sleutelwoord, en we hebben daarin al een aantal belangrijke stappen gezet.

Zoals met de box ‘direct naar diagnostiek’. Dat levert in de meeste gevallen zo’n twintig seconden tijdwinst op! De gangbare route loopt via het zorgvraagmenu, via diagnostiek naar labdiagnostiek. Met die box op het openingsscherm ga je direct naar het meest relevante aanbod, gebaseerd op je locatie en je zoekverleden. Een ander winstpunt is dat de aanvrager ook het patiëntbericht steeds eenvoudiger digitaal kan meegeven. Dat is wel zo logisch, want als je de labaanvraag digitaal verstuurt dan wil je dat natuurlijk ook voor het patiëntbericht.

Deze stappen hebben ook echt gewerkt: in de vijf jaar die ik bij ZorgDomein zit is het aantal aanvragen via ZorgDomein verdriedubbeld. Momenteel maakt 90 tot 95 procent van de huisartsen op ZorgDomein ook gebruik van de diagnostiekaanvraag.”

Hoe trek je die laatste groep over de streep?

Jasper: “Door goed te focussen bij de ontwikkeling van ons platform. Daarvoor hebben we vorig jaar een missie geformuleerd, die precies aangeeft wat we wel én niet doen. En die missie is: de digitale ondersteuning van alle typen diagnostiekaanvragen uit de eerste lijn. We focussen ons dus primair op de aanvraag. En we focussen op de aanvragen uit de eerste lijn en niet vanuit tweede lijn: daarvoor zijn andere kanalen. Verder moet de aanvrager voor alle typen diagnostiek bij ZorgDomein terechtkunnen, van beeldvormend tot medische microbiologie. En het moet gestroomlijnd zijn, zonder drempels of hiaten. Zoek je een bepaling, dan moet de eerste hit een goed resultaat opleveren.”

Wat doen jullie voor laboratoria?

Jasper: “ZorgDomein wil hun partner zijn bij de instroom van digitale orders. Onlangs hebben we bijvoorbeeld de Ordermanager geschikt gemaakt om álle typen digitale orders te kunnen verwerken.

En als marktleider op dit terrein wil ZorgDomein zich ook hard maken voor standaardisatie van labaanvragen, iets waar de branche ook echt op zit te wachten. Het belangrijkste van de missie is, dat we ons oog op de bal houden. Dat we keuzes maken: sommige dingen ontwikkelen we wel, andere niet. Daarvoor zoeken we liever de samenwerking met een externe partij.”

Waarom nu een multidisciplinair team?

Jasper: “Bij ZorgDomein wordt op zoveel plekken aan het platform gebouwd, dat het goed is om ook daarin meer focus aan te brengen. Juist daarom brengen we mensen uit verschillende disciplines samen in één focusgroep: van marketing, sales, product- en accountmanagement, support, implementatie, ontwikkeling, interoperabiliteit en user experience. Zo brengen we de kennis van de markt bij elkaar: de een kijkt door de bril van het laboratorium, de ander van de huisarts, de derde ziet waar patiënten mee zitten. En samen zien we het complete plaatje.

Verder halen we kennis over de diagnostiekaanvraag door ronde tafels te organiseren en te overleggen met gebruikersgroepen, bijvoorbeeld van huisartsen uit verschillende regio’s. Ook houden we tevredenheidsonderzoeken en we kijken natuurlijk naar de – geanonimiseerde – data van ons platform: daar zien we meteen waar eventuele hobbels zitten, zonder dat we daarvoor de gebruiker hoeven lastig te vallen.”

Interview delen?

Deel dit interview op je eigen tijdlijn.

Werken bij ZorgDomein

Lees hoe het is om te werken bij ZorgDomein

Interviews

Sinds januari 2023 werkt Elsbeth Stravers bij ZorgDomein als relatiemanager en heeft een schat aan kennis...

Interview met Robina Schouten, teamlid HR verantwoordelijk voor recruitment en employer branding...