"Uitgebreide en actuele informatie over de cliënt."

Interview | Ketencoördinator, Irma Jeremiasse

Voor een grote VVT-instelling als Laurens is samenwerking binnen de regio noodzaak: met de verwijzers én met de collega-instellingen. “Alleen zo krijg je de juiste zorg op de juiste plaats”, zegt ketencoördinator Irma Jeremiasse. ZorgDomein speelt op beide gebieden een belangrijke rol.
Stichting Laurens is de grootste VVT-instelling in de regio Rotterdam, met bijna 6.000 zorgprofessionals. Laurens biedt thuiszorg, kortdurende zorg voor ouderen (zowel revalidatie als palliatieve zorg) en wonen met zorg. Irma Jeremiasse is ketencoördinator bij Laurens: “In deze regio zijn naast ons nog veel andere zorgorganisaties actief, die veelal dezelfde diensten aanbieden. Mijn voornaamste taak is ervoor zorgen dat we goed met deze partners samenwerken, onder meer via het regionale samenwerkingsverband Conforte.”
Vanuit haar functie houdt Irma Jeremiasse zich ook bezig met ZorgDomein, sinds Laurens in de zomer van 2018 een aansluiting kreeg. “Een collega van mij is meer ICT-minded; zij heeft zich op de inrichting van het systeem gestort,” zegt Irma. “Zelf ben ik vooral geïnteresseerd in de rol die ZorgDomein speelt in onze externe contacten. Dan gaat het allereerst om de relatie met de huisartsen. Er zijn zo’n 500 huisartsen in Rotterdam, een los-vast georganiseerde en voor ons lastig bereiken groep. Zij waren enthousiast dat we op ZorgDomein gingen, daar was duidelijk vraag naar. Enerzijds omdat organisaties die vergelijkbaar zijn met Laurens al waren aangesloten; nu konden ze ons samen op één plek vinden. En anderzijds omdat ZorgDomein aan hun HIS gekoppeld is: onze aansluiting scheelt ze een hoop handelingen.”

Efficiënter, veiliger en beter geïnformeerd

Ook voor Laurens zelf heeft de digitale verwijzing via ZorgDomein zijn voordelen, zegt Irma:
“Het werkt efficiënter en vooral veiliger: we kunnen cliënten goed identificeren en tegelijk hun privacy waarborgen. De cliëntinformatie uit de HIS van de huisarts is veel uitgebreider en actueler dan wat we vroeger kregen. We krijgen wij de informatie ook sneller, omdat het voor de huisarts gemakkelijker werkt. Daarbij moet ik wel zeggen, dat ZorgDomein nogal gericht is op een verwijzing naar een polikliniek. Voor de zorg die wij aanbieden, hebben we vaak andere informatie nodig – bijvoorbeeld over de thuissituatie. En de meeste huisartsen hebben er de tijd of aandacht niet voor om die informatie uit zichzelf toe te voegen. Dit is ook de reden dat ik in de Klankbordgroep VVT van ZorgDomein zit. Want als verwijzers snel en eenvoudig de juiste informatie kunnen invullen, kunnen wij de cliënt nog beter helpen.
Een voorbeeld: soms treft een huisarts op huisbezoek een situatie aan die een acute zorgvraag oplevert. Er is bijvoorbeeld een echtpaar waarvan één persoon naar het ziekenhuis moet en voor de ander moet met spoed opvang worden gevonden. De huisarts moet dan snel acteren en wij ook; daarvoor hebben we een goede overdracht nodig met duidelijke, gerichte cliëntinformatie. Alleen zo krijg je wat iedereen zo belangrijk vindt: de juiste zorg op de juiste plaats.”

Uniformer, dus eenvoudiger voor gebruikers

Irma Jeremiasse onderhoudt niet alleen de contacten met huisartsen, maar ook met collega-instellingen in de regio. En dat kwam bij de implementatie van ZorgDomein goed van pas. Irma: “Bij de invulling van de etalage hebben we veel gehad aan de samenwerking met Aafje, een zorgorganisatie die al langer met ZorgDomein werkte. We bieden we onze diensten nu allebei ongeveer hetzelfde aan, en dat is wel zo duidelijk voor de verwijzers. We moesten daar trouwens wel zelf achteraan. Daarin zie ik nog wel een rol voor ZorgDomein weggelegd: als er een succesvolle blauwdruk is, stimuleer dan dat anderen die overnemen. Zo zorg je ervoor dat vergelijkbare organisaties hun diensten ook vergelijkbaar aanbieden. Dat maakt het systeem uniformer, dus eenvoudiger voor alle gebruikers: verwijzers én zorginstellingen.”

Goed geholpen bij regionaal coördinatiepunt

Samen met de andere Rotterdamse zorgorganisaties riep Laurens in 2020 een regionaal coördinatiepunt in het leven: Verwijshulp010. Irma Jeremiasse: “In maart zijn we gestart met het opzetten van een coördinatiepunt waar de verwijzer een spoedvraag centraal kan neerleggen. Huisartsen en ziekenhuizen met een spoedplaatsing hoeven dan niet rond te bellen, maar kunnen op één plek terecht. Dat coördinatiepunt bemiddelt daarna naar de juiste zorg. Verwijshulp010 moest dus inzicht hebben in de capaciteit van alle aangesloten VVT-instellingen in de regio, en de verwijzingen kunnen afhandelen. Dat is technisch nogal een klus, en daarbij heeft ZorgDomein ons heel goed geholpen.”
Irma Jeremiasse
Ketencoördinator, Laurens

Interview delen?

Deel dit interview op je eigen tijdlijn.

Werken bij ZorgDomein

Lees hoe het is om te werken bij ZorgDomein

Interviews

Sinds januari 2023 werkt Elsbeth Stravers bij ZorgDomein als relatiemanager en heeft een schat aan kennis...

Interview met Robina Schouten, teamlid HR verantwoordelijk voor recruitment en employer branding...