"ZorgDomein biedt eenduidige verwijzing naar zorg én welzijn."

Interview | IT Project Coördinator, Gerben Bosboom

Huisartsen in drie Zuid-Hollandse gemeenten kunnen sinds 2018 digitaal verwijzen naar de zorg- en welzijnsorganisatie Tom in de buurt. Gerben Bosboom verzorgde de aansluiting op ZorgDomein: “Goed dat eerstelijnszorg en Tom in de buurt elkaar nu beter weten te vinden.”
Tom in de buurt is een alliantie van acht verschillende aanbieders in zorg en welzijn, die de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verzorgt voor drie Zuid-Hollandse gemeenten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Verantwoordelijk voor de ICT van Tom in de buurt is Gerben Bosboom: “Tom is eigenlijk een afkorting voor ’talent, ondersteuning en meedoen’. We ondersteunen burgers op allerlei gebieden, van participatie tot hulp bij hun relatie. De verwijzing via de huisarts doen we met één centrale voordeur, dus dat vraagt om goede automatisering. Ik faciliteer het werk van zo’n 200 mensen en hun communicatie, onder meer met de inzet van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), e-mail en een eHealth-applicatie.”

Via één platform verwijzen

Sinds 2018 doet Tom in de buurt mee aan Welzijn op Recept, een landelijk initiatief dat een alternatief wil bieden aan mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ’traditionele pilletje’ voor te schrijven, kan de huisarts deze patiënten nu doorverwijzen naar een welzijnscoach. Voor deze doorverwijzing nam Tom in de buurt een aansluiting op ZorgDomein: een primeur in Nederland. “Het initiatief daarvoor kwam vanuit huisartsen in Alphen aan den Rijn”, zegt Gerben Bosboom. “Minstens 95% van de huisartsen in onze regio beschikt over ZorgDomein. Dus voor hen is het een logische keuze: nu kunnen ze via één platform naar zorg én welzijn verwijzen. De digitale verwijzingen komen op één plek binnen bij Tom in de buurt en worden daarna doorgezet naar de betreffende wijkteams.”

De mens centraal

Ook Tom in de buurt profiteert van ZorgDomein: de verwijzingen komen eenduidig binnen, met de relevante informatie over de cliënt. “Zeker zo belangrijk is dat de eerstelijnszorg en het welzijnswerk elkaar nu beter weten te vinden”, zegt Gerben Bosboom. “Het is goed dat de scheiding tussen zorg en welzijn minder scherp wordt. Het gaat er tenslotte niet om welke partij de zorg op zich neemt, maar dat de persoon in kwestie geholpen wordt. Voor cliënten is een verwijzing via ZorgDomein handig, omdat ze direct informatie over Tom in de buurt krijgen doorgespeeld. Gerben: “Zo weten ze vooraf al wie we zijn en wat we voor ze kunnen doen. Een digitale verwijzing door de huisarts maakt het ook minder vrijblijvend om een afspraak te maken, want een van de welzijnscoaches neemt vervolgens contact op.”

Omliggende gemeenten

Welzijn op Recept zou voor Tom in de buurt nóg beter werken als het ECD een koppeling met ZorgDomein zou hebben. Gerben: “Helaas biedt ons informatiesysteem die mogelijkheid nog niet, zodat we verwijzingen van de huisarts nog handmatig moeten verwerken. Ook voor terugrapportage aan de huisarts zou een koppeling welkom zijn. Verder ben ik erg enthousiast over het digitaal verwijzen via ZorgDomein. Ik word met regelmaat gebeld door omliggende gemeenten die ook op deze manier aan de slag willen met Welzijn op Recept. En die help ik graag op weg.”
Gerben Bosboom
IT Project Coördinator, in opdracht van Tom in de buurt

Interview delen?

Deel dit interview op je eigen tijdlijn.

Werken bij ZorgDomein

Lees hoe het is om te werken bij ZorgDomein

Interviews

Sinds januari 2023 werkt Elsbeth Stravers bij ZorgDomein als relatiemanager en heeft een schat aan kennis...

Interview met Robina Schouten, teamlid HR verantwoordelijk voor recruitment en employer branding...