René Batenburg, medisch directeur Rhogo, en Arnoud Borst, Manager Services Rhogo
"Huisarts krijgt goed gedocumenteerd advies."

“Efficiënte aanvraag, goed advies en passende vergoeding”

Huisartsen regio ’t Gooi over ZorgDomein Meekijkconsult:

Met het ZorgDomein Meekijkconsult kan een huisarts doeltreffend specialistisch advies inwinnen, waarbij ook de financiële afhandeling eenvoudig geregeld kan worden. De huisartsen in regio Gooi en Vechtstreek hebben er sinds het voorjaar van 2022 zeer goede ervaringen mee: “Het Meekijkconsult sluit naadloos aan op de bestaande werkprocessen in onze regio.”

Zo’n negentig praktijken die zijn aangesloten bij RHOGO, de huisartsenorganisatie in het Gooi en omstreken, kunnen sinds april 2022 via ZorgDomein het Meekijkconsult aanvragen bij de twee ziekenhuizen van Tergooi MC. René Batenburg, naast huisarts ook medisch directeur bij RHOGO, licht de interesse voor het Meekijkconsult toe: “Soms heb je als huisarts een korte vraag over een patiënt en wil je afstemmen met een specialist. Vroeger belde je dan hapsnap tussen de bedrijven door, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze. Aan zo’n informeel patiëntoverleg zitten veel nadelen: het is voor beide partijen onbetaald, een specialist wordt vaak overvraagd, het overleg heeft niet de onverdeelde aandacht en bovendien is er geen enkele documentatie van. Vandaar dat we in onze regio het Meekijkconsult mogelijk wilden maken: daarmee kun je het overleg kanaliseren. De specialist maakt er tijd voor vrij en de huisarts krijgt een goed onderbouwd antwoord dat ook nog gedocumenteerd is.”

Heldere financiële afspraken en afhandeling

Voor de verbeterde financiële afhandeling van het Meekijkconsult werkt ZorgDomein samen met Promeetec, dat gespecialiseerd is in zorgadministraties en -declaraties. De regionale zorggroepen (en huisartsenorganisaties zoals RHOGO) spelen een centrale rol in de financiële afspraken rondom het meekijkconsult én in de declaratie en uitbetaling van elk individueel consult. Directeur André de Wit van Promeetec: “Wanneer een huisarts een Meekijkconsult aanvraagt, start het declaratie- en verrekenproces. Door de koppeling met ZorgDomein ontvangen wij de gegevens van de aanvraag, die we namens de zorggroep declareren bij de zorgverzekeraar. Die betaalt de vergoeding uit aan de zorggroep, en op basis van de verrekening betaalt de zorggroep uit aan de huisarts, het ziekenhuis en/of MSB. Een mooie toevoeging bij dit proces is dat wij RHOGO voorzien van SEPA betaalbestanden. De daadwerkelijke uitbetaling van vergoedingen vindt op deze manier plaats met minder administratieve handelingen. Op die manier krijgt iedereen wat vooraf is afgesproken.”

Passende vergoeding voor het consult

Deze regionale afspraken maakten RHOGO, de twee ziekenhuislocaties van Tergooi MC en zorgverzekeraar Zilveren Kruis begin 2022. Manager services Arnoud Borst is verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige kant van RHOGO, waaronder ICT-processen: “Het mooie aan dit proces was dat alle partijen in de regio vanaf het begin betrokken waren, omdat we ook samenwerken aan het programma Zorg Dichterbij. En door simultaan met de zorgverzekeraar te onderhandelen hebben zowel huisartsen als specialisten nu een passende, eerlijke vergoeding voor het Meekijkconsult. De implementatie van het consult ging vervolgens heel soepel, ook omdat Promeetec al langer onder meer de declaratie van ketenzorg voor ons verzorgde. We hadden dus korte lijnen en we konden de bestaande financiële processen vrijwel kopiëren. Met behulp van ZorgDomein en Promeetec is het hele proces van facturatie nu goed geregeld en onze financiële afdeling zorgt voor de uitbetaling van huisarts en specialist.”

Huisarts krijgt goed gedocumenteerd advies

In de laatste drie kwartalen van 2022 waren er in de regio al meer dan 6.000 aanvragen voor het Meekijkconsult gedaan. “Het is hard gegaan,” zegt René Batenburg. “ZorgDomein wordt natuurlijk door vrijwel alle huisartsen dagelijks gebruikt. Het was dus makkelijk om het Meekijkconsult mee te nemen in het werk van alledag. In de zorg moet je vooral niet met nog meer nieuwe apps en systemen aankomen, maar aansluiten bij wat er al is. Ook inhoudelijk zijn onze huisartsen erg tevreden met het digitaal consult, waarbij ze binnen drie werkdagen een antwoord van de specialist krijgen. Aanvankelijk was de kwaliteit van dat antwoord wisselend, van een ultrakort ‘ja’ tot een uitgebreid antwoord. Maar inmiddels gaat het veel beter: de vakgroepen hebben er nu tijd voor geblokt en de specialist van dienst geeft goed advies.

Ook voor huisartsen is het consult beter te plannen, want ze kunnen in hun eigen tijd een vraag formuleren. En het antwoord van de specialist is nu echt een leermoment: omdat het advies nu zwart op wit staat, kun je er in vergelijkbare gevallen beter op terugvallen. RHOGO wil op termijn ook de verzamelde consulten gaan analyseren, om te bepalen met welke vragen veel huisartsen zitten. Als er structureel vragen binnenkomen over bloedarmoede, is dat mogelijk reden voor nascholing over dat specifieke onderwerp. Maar goed, voor dat soort conclusies zijn meer gegevens nodig; die analyse kunnen we pas over twee of drie jaar doen. Het Meekijkconsult heeft ook voordelen voor de patiënt, die in vele gevallen niet naar de specialist hoeft. En omdat het consult onder de basisverzekering valt, gaat het in dat geval niet ten koste van het eigen risico.”

Meekijkconsult versterkt regionale samenwerking

De invoering van het Meekijkconsult maakt onderdeel uit van een breder programma om de regionale samenwerking te verbeteren en de eerste lijn te versterken. René Batenburg: “De kern is dat we doelmatiger werken, zodat we met hetzelfde budget méér zorg kunnen leveren. Daarin zien we een zeer belangrijke rol voor ZorgDomein. Huisartsen gebruiken het nu al voor verwijzingen naar de tweede lijn en paramedici, maar we willen bijvoorbeeld óók naar gemeente en welzijn gaan verwijzen. Achter veel medische klachten zit een maatschappelijke component, dus het is handig om ook het sociaal domein via ZorgDomein te kunnen bereiken.”

Arnoud Borst: “Net als bij de keuze voor het Meekijkconsult is het daarbij belangrijk om het aantal systemen beperkt houden. ZorgDomein is veelgebruikt in onze regio, dus willen we daarin zo veel mogelijk wijk- en regionale disciplines onderbrengen. En vervolgens gaan we onze collega’s enthousiast maken om uit het platform te halen wat erin zit. Zo kunnen samen pro-actiever ICT inzetten, met duidelijke aanspreekpunten en eenduidige digitale systemen; door optimaal te gebruiken wat al aanwezig is.”

Interview delen?

Deel dit interview op je eigen tijdlijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Interviews

Als Business Developer bij ZorgDomein kijkt Sabine Gibson naar diverse markten, waaronder het Sociaal Dom...

Hoe maak je de aanvraag van diagnostiek efficiënter, eenvoudiger en duurzamer?...