Over ZorgDomein Integrator

Het koppelvlak tussen ZorgDomein en XIS-leveranciers

Introductie

ZorgDomein biedt zorgverleners de mogelijkheid om onderling zorg aan te vragen en aan te bieden. Een zorgaanbieder kan zijn zorgaanbod in ZorgDomein etaleren. Het zorgaanbod kan bestaan uit zorgproducten gericht op verwijzingen, diagnostiek of teleconsultatie. Een zorgvrager kan vervolgens een keuze maken uit het zorgaanbod en het gekozen zorgproduct aanvragen voor zijn patiënt. Wanneer er een koppeling bestaat tussen ZorgDomein en het informatiesysteem van de zorgvrager of zorgaanbieder, kan de informatie over de patiënt of aanvraag automatisch in het informatiesysteem opgevraagd dan wel weggeschreven worden. Dit verlicht de administratieve last van de zorgverlener, zodat deze zich volledig kan richten op de zorg voor de patiënt.

Waarom koppelen met ZorgDomein?

ZorgDomein werkt nauw samen met leveranciers van zorginformatiesystemen. Gezamenlijk realiseren we de integratie van hun zorginformatiesysteem met ZorgDomein door middel van een koppeling. Dit levert winst op voor de zorgverleners én voor de patiënt. Winst op het gebied van kwaliteit en efficiëntie waardoor kosten worden bespaard. Ook de geboden mogelijkheden om de dienstverlening aan verwijzers en patiënten verder te verbeteren leveren winst op voor beide partijen.

De afgelopen jaren hebben al veel leveranciers de keus gemaakt om zich aan te sluiten op ZorgDomein Integrator. Samen met deze leveranciers hebben we nog veel meer klanten kunnen helpen met het realiseren van een efficiente informatievoorziening in hun zorgprocessen. 

Wat moet ik weten?

Wanneer je aan de slag gaat met een koppeling met ZorgDomein, is het handig dat je bekend bent met de volgende aspecten: 

Koppelmodules

ZorgDomein koppelingen kunnen gebouwd worden door gebruik te maken van twee koppelmodules:

Request

Ondersteunt het verwijzen van patiënten en het versturen van diagnostiekaanvragen en aanvragen voor teleconsultatie.

Documentatie Request

Receive

Ondersteunt het ontvangen van verwijzingen, aanvragen van diagnostiek en teleconsultatie en het afhandelen van afspraakverzoeken.

Documentatie Receive

De twee koppelmodules kunnen afzonderlijk worden geïplementeerd, maar voor een optimale integratie is het raadzaam om beide modules te combineren tot een totaalkoppeling. Hiermee kan de winst op het gebied van kwaliteit en efficiëntie voor de klant optimaal benut worden.

Transacties in ZorgDomein

Transacties vormen de kern bij ZorgDomein. Alle verwijzingen, diagnostiekaanvragen en aanvragen voor teleconsultatie kunnen gebundeld worden onder het begrip 'transacties'. Bij het ontwikkelen van een koppeling is het belangrijk om te weten hoe de interactie tussen de ZorgDomein applicatie en de gebruiker verloopt bij het uitvoeren van een transactie. Ook is het belangrijk de interactie tussen ZorgDomein en de betrokken XIS'en te kennen.

Lees meer over de interactie met ZorgDomein

Data flows

Tijdens een transactie in ZorgDomein vindt er op verschillende momenten gegevensuitwisseling plaats tussen de verschillende betrokken partijen. De data-flowdiagrammen geven weer op welke momenten welke data uitgewisseld wordt tussen welke partijen.

Bekijk de data flows

ZorgDomein Integrator versies

ZorgDomein Integrator kan ingezet worden in twee versies: ZorgDomein Integrator CE en ZorgDomein Integrator FE: 

  • ZorgDomein Integrator CE (Classic Edition): dit is de klassieke versie van ons zorgaanbiedende koppelvlak, en is gebaseerd op de HL7® v2-standaard.
  • ZorgDomein Integrator FE (FHIR Edition): de vernieuwde versie van ons koppelvlak, gebaseerd op HL7® FHIR®. Dit is een standaard die gebaseerd is op moderne webtechnieken. Zorgvragende en zorgaanbiedende koppelingen zijn eenvoudig te bundelen tot een totaalkoppeling met ZorgDomein.

 NB: Tot eind 2016 werd ook de ZorgDomein HIS Interface (de eerste versie van ons zorgvragend koppelvlak) ingezet. Dit koppelvlak was gebaseerd op een specifieke HTTPS implementatie. Deze versie van de zorgvragende koppeling wordt echter niet verder doorontwikkeld en zal in de nabije toekomst uitgefaseerd worden.

Vergelijk ZorgDomein Integrator versies

Databeveiliging

Aangezien de verschillende versies van ZorgDomein Integrator op verschillen technologiën gebaseerd zijn, verschilt ook de manier waarop de beveiliging van de data ingericht is. 

  • ZorgDomein Integrator CE
    Deze versie van ons koppelvlak ontvangt en verzendt HL7-berichten over een IPsec VPN-verbinding. De HL7v2-berichten berichten worden afgeleverd op een specifiek IP-adres en poortnummer zoals afgestemd met de klant of leverancier van het doelsysteem.
  • ZorgDomein Integrator FE
    Zowel zorgvragende als zorgaanbiedende koppelingen maken gebruik van een dubbelzijdig beveiligde TLS-verbinding. Bij het inloggen vanuit het informatiesysteem in ZorgDomein middels single sign on (SSO) wordt gebruik gemaakt van JSON web tokens (JWT) om een beveilige verbinding op te zetten. 

NEN 7510 en ISO 27001

ZorgDomein en XIS-leverancier hebben een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid bij een adequate beveiliging en vertrouwelijk omgaan met patiëntgegevens. ZorgDomein is NEN 7510 gekwalificeerd en ISO 27001 gecertificeerd. We verwachten van onze leveranciers dat zij ook volgens één van deze (of beide) standaarden gecertificeerd zijn.