banner

ZorgDomein Innovatie

Bijdragen aan toegankelijke en betaalbare zorg vergt voortdurende afstemming tussen consument, de gebruikers en onze partners in het zorgveld. Waar co-creatie, grensoverschrijdend denken en samenwerking centraal staan.

De zorgvraag blijft stijgen, evenals de zorgkosten. Van iedereen wordt een bijdrage verwacht om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. We willen de regie kunnen nemen over eigen gezondheid en zorg. Met aandacht voor preventie. Om die transitie te kunnen maken is het van belang dat de patiënt en de zorgprofessional worden ondersteund bij het maken van de juiste keuzes.   

ZorgDomein wil door een keuze voor best passende zorg faciliteren en servicen hieraan een bijdrage leveren. We bevinden ons in een positie om bij te dragen aan de gewenste transitie in Nederland. Jaarlijks worden al bijna 14 miljoen verwijzingen, aanvragen, transfers en teleconsultaties over ons platform afgehandeld. Patiënten hadden in 2019 ruim 2,5 miljoen keer online inzage in hun verwijzing op ZorgDomein en dit aantal groeit snel.   

Bijdragen vergt een innovatie-agenda die voortdurend zorgvuldig met de patiënt, de gebruikers en onze partners in het zorgveld wordt afgestemd. Een agenda waarin co-creatie, grensoverschrijdend denken en samenwerking centraal staan.  

 We richten ons met onze partners op de volgende ontwikkelingen: 

Versterken van bewust kiezen voor een aanbieder van vervolgzorg. Uitbreiding van relevante informatie bij de keuze van vervolgzorg staat hierin centraal. Vervolgzorg hoeft niet altijd een verwijzing te zijn. Dit stimuleert de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. 

 

Verbeteren van de dienstverlening aan de patiënt en vergroten van de doelmatigheid voor de zorgaanbieder. Met de Digitale Patiëntreis begeleiden we de patiënt van verwijzing tot eerste afspraak. In de patiëntreis kunnen e-Health tools van derden worden geïntegreerd. 

 

 Met de ontwikkeling van een persoonlijke gezondheidsomgeving op ZorgDomein leveren we inzage en regie voor iedereen. Om zo een bijdrage te leveren aan betaalbare, toegankelijke zorg.