banner

Verwijzen en diagnostiek aanvragen

Als zorgverlener wil je de patiënt zo goed mogelijk van dienst zijn, en ZorgDomein helpt daarbij. Je krijgt helder inzicht in de vervolgzorg die past bij de zorgvraag van je patiënt. Je regelt snel en eenvoudig een verwijzing of diagnostiekaanvraag, of je roept expertise op afstand in. Allemaal snel en efficiënt, via één overzichtelijk systeem.

1_inzicht_in_verwijsmogelijkheden.png

Verwijzen

ZorgDomein geeft jou en je patiënt helder inzicht in de mogelijke vervolgzorg. Voor iedere zorgvraag zie je het behandelprotocol van de instelling. Inclusief de actuele toegangstijden, zodat je de patiënt snel naar het juiste spreekuur kunt verwijzen.

De verwijzing is snel geregeld: relevante patiëntgegevens uit je informatiesysteem worden automatisch ingevuld en je stuurt eenvoudig bijlagen mee. Soms kun je zelfs de afspraak direct maken. Veel zorginstellingen bieden een ‘verkorte toegangstijd’ aan, waarbij jij als verwijzer bepaalt binnen welke termijn de patiënt terecht kan.

Aanvragen diagnostiek

Via ZorgDomein vraag je alle vormen van diagnostiek snel en efficiënt aan. Het systeem toont het actuele zorgaanbod en je kunt aanbieders eenvoudig met elkaar vergelijken, op basis van afstand of wachttijd. Zo vind je snel het beste zorgaanbod voor je patiënt.

Op het startscherm zie je direct welke onderzoeken je vaak aanvraagt bij welke instelling(en). Met één druk op de knop open je het juiste, meest actuele aanvraagformulier. De aanvraag is probleemgestuurd, dus goed gestructureerd. En je behoudt het overzicht over al je diagnostiekaanvragen. Dankzij Papierloos aanvragen verloopt het hele proces efficiënt.

19_veel_aangevraagd.png
36_geen_overbodig_werk.png

Teleconsultatie

Soms wil je een patiënt niet direct doorverwijzen, maar expertise op afstand inroepen. Ook dat kan via ZorgDomein: met Teleconsultatie kun je digitaal advies inwinnen bij een specialist, bijvoorbeeld voor een diagnose of behandeladvies. Zo houd je zelf de regie én behoed je de patiënt mogelijk voor hoge zorgkosten.

Teleconsultatie is een goed gestructureerd proces. Voor de aanvraag gebruik je een formulier dat is toegespitst op de aandoening, aangevuld met informatie uit het HIS. Ook zijn er heldere afspraken over beantwoordingstermijn, waarbij e-mail en sms-alerts verwijzer en specialist altijd up-to-date houden. 

"Het is goed dat ik via ZorgDomein kan verwijzen naar de eerstelijnszorg in de buurt. Naar de psycholoog, maar ook naar de fysiotherapeut en de diëtist: die laatste twee zitten hier in mijn eigen gebouw, maar voor een verwijzing moesten we met een briefje over de gang!"
"Met ZorgDomein heeft de patiënt de garantie dat het ziekenhuis alle informatie heeft over de verwijzing. Verder is de patiënt in principe beter voorbereid in het contact met de specialist."
"ZorgDomein zorgt voor betere logistiek voor huisarts en ziekenhuis. Op basis van de verwijzing kan een ziekenhuis al bepalen welke onderzoekskamer met welke apparatuur nodig is. Het ‘handen-schud-consult’ is daarmee passé."
"ZorgDomein heeft de efficiency enorm verbeterd. Vroeger zat ik vaak in de avonduren verwijsbrieven te componeren. Nu stuur je automatisch alle informatie uit het HIS mee. Een enorme vooruitgang: je hoeft niet twee keer alles op te schrijven."
"Als ik bij een terugkerende afspraak van een patiënt bij een specialist iets wil meedelen, kan dat nu ook via ZorgDomein. Via het overlegplatform dat nu wordt ontwikkeld kun je straks gewoon een kort berichtje naar een andere zorgverlener sturen."