banner

ZorgDomein Insights

Real-time inzichten voor doelmatige zorg

Als zorginstelling wil je een actieve bijdrage leveren aan kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg. Het optimaal sturen van de gewenste patiëntinstroom naar het zorgaanbod van de instelling is daarom steeds belangrijker. ZorgDomein Insights ondersteunt bij het maken van verantwoorde keuzes hierbij. Het dashboard geeft je real-time inzicht in alle transacties en actiegerichte stuurinformatie voor data-gedreven besluitvorming.

ZorgDomein Insights landingspagina

Visuele rapportage met real-time inzichten

ZorgDomein Insights is een gebruiksvriendelijk dashboard. De input bestaat uit de real-time, unieke verwijs- en diagnostiekdata uit ZorgDomein. De output is een kant-en-klare, visuele rapportage die je naar eigen behoefte kunt aanpassen. Krijg helder inzicht in de verwijzingen en diagnostiekaanvragen die jouw zorginstelling ontvangt en antwoord op vragen zoals:

  • Hoe verhoudt de zorgvraag zich tot je zorgaanbod?
  • Welke trends en ontwikkelingen zijn hierin zichtbaar?
  • Hoe is de spreiding en concentratie van verwijzende praktijken?
  • Op welke manier vinden verwijzers je zorgaanbod?

Handvatten voor optimalisatie

ZorgDomein Insights helpt je instelling om verantwoorde keuzes te maken op basis van betrouwbare, direct actuele data. Zo kan je:

  • Inspelen op zichtbare trends en ontwikkelingen in de inkomende transacties
  • Verwijzers beter bereiken en bijsturen met inzicht wie er naar je verwijst
  • Je zorgaanbod in ZorgDomein beter af stemmen op de zorgvraag uit de markt
  • Werkprocessen en communicatie optimaliseren voor beter voorbereide patiënten

Stuur op de patiëntinstroom die voor je zorginstelling relevant is. Zo komt de juiste patiënt op het juiste moment op de juiste plek en werken we samen aan doelmatige zorg.

ZorgDomein Insights
ZorgDomein Insights

Voor wie?

ZorgDomein Insights is momenteel beschikbaar voor ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra, voor iedereen die stuurt op de gewenste patiëntinstroom. 

Als zorgaanbieder heb je toegang tot ZorgDomein Insights.  Vraag indien nodig de verantwoordelijk beheerder van je organisatie om Insights te activeren. Dit kan eenvoudig in het ZorgDomein-account.