Inzage verzekeraars in wachttijden belangrijker dan ooit

– Betere organisatie van patiëntenstromen door actuele informatie in ZorgDomein –

Door het coronavirus wachten veel patiënten op zorg. Dit aantal loopt nu in rap tempo op: een zorgelijke ontwikkeling die de komende maanden aanhoudt. Daardoor is inzicht in actuele wachttijden hard nodig, omdat zorgadviseurs van verzekeraars met die informatie hun verzekerden kunnen helpen bij het vinden van een zorgverlener. Een plek vinden voor wachtende patiënten is tenslotte een belangrijke taak van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De NZa bekrachtigt het belang van een actueel overzicht van wachttijden. ZorgDomein biedt die mogelijkheid al aan verwijzers. Zorgadviseurs bij verzekeraars krijgen nu ook dit overzicht.

Zonder deze transparantie hebben zorgadviseurs bij verzekeraars niet direct zicht op actuele wachttijden en moeten ze meerdere zorgaanbieders bellen om hun verzekerden te kunnen adviseren. Hier gaan soms dagen overheen. Daarbij worden zorgaanbieders belast met veel telefoontjes over wachtlijsten. Inzicht in de beschikbaarheid van zorg is essentieel om patiënten te kunnen helpen: ze krijgen meer grip op hun eigen zorgtraject en hebben minder zorgen. Ontsluiting van deze actuele informatie gebeurt het liefst vanuit één betrouwbare, onafhankelijke bron: ZorgDomein. Coöperatie VGZ en Menzis trekken hierin samen op met ZorgDomein.

Toestemming van zorgaanbieders

De samenwerkende partijen onderstrepen dat het uitsluitend gaat om een inkijkvoorziening in wachttijden. De inzage wordt gebruikt als onderdeel van advies voor verzekerden. Voor ontsluiting van deze informatie via ZorgDomein moeten zorgaanbieders eenmalig toestemming geven. Als ze dit gedaan hebben zien zorgadviseurs van verzekeraars het zorgaanbod inclusief wachttijden precies zoals de huisarts dit ziet. Daarmee kunnen ze patiënten snel en goed bemiddelen naar de best mogelijke zorg op de juiste plek, op het goede moment.

Albert Schweitzer ziekenhuis en Medisch Spectrum Twente enthousiast

Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis, is blij met deze ontwikkeling: “Juist nu is eenduidig inzicht in de wachttijden van reguliere zorg ongelooflijk belangrijk. Onze wachttijden zijn al zichtbaar. Hopelijk volgen onze collega’s snel, want alleen samen kunnen we de patiëntenstromen goed organiseren.”

Ook Sophia de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente, ondersteunt het initiatief: “Wij hebben toestemming gegeven voor inzage in onze wachttijden op ZorgDomein. Hiermee helpen wij onze en andere patiënten die wachten op zorg. Hopelijk kunnen zij straks sneller de juiste zorg krijgen.”

Meer deelnemers, groter succes

Na toestemming van de zorgaanbieder is het zorgaanbod met bijbehorende wachttijden nu alleen nog te zien voor VGZ en Menzis. Maar andere verzekeraars kunnen uiteraard ook meedoen. De inkijkvoorziening is technisch gereed en getest, en het streven is om het actuele zorgaanbod zo volledig mogelijk te krijgen. De wens en de hoop is dan ook dat alle zorginstellingen meedoen om gezamenlijk gelijke toegang tot reguliere zorg te borgen. Dat geldt niet alleen voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, maar ook bijvoorbeeld voor GGZ-instellingen.

Ook consent geven voor je zorginstelling? Neem dan contact op met ZorgDomein Support.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

De laatste blogs

De toekomst van gegevensoverdracht en databeschikbaarheid...

Begin juni vond in Lissabon HIMSS Europe 23 plaats; de afkorting staat voor Healthcare Information and Ma...