Haal meer uit ZorgDomein met Advies op maat

Zorginstellingen ontvangen elk jaar meer dan 12 miljoen verwijzingen of diagnostiekaanvragen via ZorgDomein. Het loont dus de moeite om ons platform optimaal te gebruiken: om het juiste zorgaanbod voor verwijzers in te richten en de instroom te optimaliseren. Onze experts helpen je daar graag bij, met Advies op maat. 

Adviestrajecten:

 1. Scan van je zorgaanbod
 2. Uitbreiding zorgaanbod
 3. Nieuwe verwijzersgroepen
 4. Optimaliseer je instroom
 5. Overleg advies op maat

Workshop op locatie:

 1. Beheerworkshop
 2. Samenwerken dankzij ZorgDomein
 3. Workshop verwijzers

Adviestrajecten

Wil je het zorgaanbod of de instroom optimaliseren, dan biedt ZorgDomein daarvoor diverse adviestrajecten. Daarbij kun je minimaal het volgende verwachten:

 • een telefonische intake om samen de doelstelling van het traject te bepalen
 • een analyse van je huidige aanbod en de mogelijkheden ter verbetering
 • een adviesgesprek op locatie met concrete tips en vervolgacties

1. Scan van je zorgaanbod

Sluit de presentatie van je zorgaanbod op ZorgDomein nog goed aan op de behoeften van je verwijzers? Liggen er mogelijkheden om voor bepaalde afdelingen of zorgproducten meer verwijzingen te krijgen, en hoe benut je die kansen?

2. Uitbereiding zorgaanbod

Is je zorgaanbod op ZorgDomein nog altijd compleet en up-to-date? Of kun je bijvoorbeeld nog uitvoeringsverzoeken, vernieuwd lab-aanbod en extra producten inrichten, om beter vindbaar te zijn voor je verwijzers?

3. Nieuwe verwijzersgroepen

Sinds maart 2019 kunnen alle door de zorgverzekeraar erkende zorgverleners via ZorgDomein verwijzen, diagnostiek aanvragen en overleggen. Het gaat onder meer om medisch specialisten, GZ-psychologen en bedrijfsartsen. Welk aanbod moet je inrichten om daarvan te profiteren?

4. Optimaliseer je instroom

Verloopt de instroom van verwijzingen en aanvragen voldoende efficiënt? We onderzoeken het verwijsgedrag van je verwijzers en de mogelijkheden om dit te verbeteren. Krijgen de patiënten de juiste informatie en voorbereiding op de behandeling? En hoe efficiënt zijn de werkprocessen na de verwijzing; wordt de koppeling tussen informatiesysteem en ZorgDomein optimaal benut?

5. Overleg advies op maat

Onder de noemer ‘Veilig digitaal overleggen’ ondersteunen we klanten bij het uitrollen van Patiëntoverleg voor de organisatie. We helpen ze bij het opstellen van werkafspraken en denken mee over het succesvol gebruik van Patiëntoverleg in én buiten de organisatie.

Workshop op locatie

Wil je slimmer gebruik maken van ZorgDomein? Daarvoor hebben we workshops op maat, speciaal voor jouw zorgorganisatie. Na een telefonische intake en afstemming door onze consultant geven we de workshop bij jou op locatie. Het aantal deelnemers is maximaal acht;
de workshops duren circa 3 uur (voor verwijzers: circa 2 uur).

Beheerworkshop

Hoe beheer je jouw zorgaanbod in ZorgDomein optimaal? Dat leren (nieuwe) beheerders in deze interactieve workshop: hoe beheer je de zorgproducten, hoe kun je je aanbod inzien en vergelijken, en hoe krijg je een overzicht van transacties?

Samenwerken dankzij ZorgDomein

Welke bijdrage kan ZorgDomein leveren aan het relatiebeheer met verwijzers en de onderlinge samenwerking tussen zorgverleners? In deze workshop kijken we hoe ZorgDomein werkt én hoe je het platform nog beter kunt inzetten voor een efficiëntere samenwerking en dienstverlening met bijvoorbeeld collega’s, verwijzers en patiënten.

Workshop voor verwijzers

Deze workshop richt zich op huisartsen, waarnemers, assistentes en POH’s. Tijdens de interactieve workshop gaan we in op het proces van verwijzen en diagnostiek aanvragen en bespreken we tips en tricks om dit nog sneller te doen. Deelnemers kunnen nieuwe en handige functies zien en zelf uitproberen.

Interesse? Stuur een mail voor meer informatie 

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jouw organisatie of een offerte op maat? Stuur dan een e-mail naar advies@zorgdomein.nl